Wysokiej jakości separatory substancji ropopochodnych

Posted on Posted inPrzemysł

Efektywne oczyszczanie z zanieczyszczonych zawiesin jest zapewnione, jeśli ktoś decyduje się na zakup separatorów substancji ropopochodnych na użytek we własnym zakładzie pracy. Ścieki doprowadzone do separatora muszą być oczyszczane z zawiesin mineralnych w osadniku poprzedzającym urządzenie. Można także zdecydować się na separator ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem zawiesin mineralnych.

Osadnik wstępny musi mieć pojemność czynną równą co najmniej stokrotności obliczeniowego przepływu nominalnego. Stopień oczyszczenia ścieku jest dopasowany do wymogów zharmonizowanej specyfikacji technicznej EN 858, jak i z bieżącymi przepisami prawnymi. Do separatorów nie mogą być wprowadzane ścieki bytowo – gospodarcze, ługi myjące, a także oleje mineralne pod postacią trwałej emulsji. Szczegółowe wiadomości na temat użytkowania separatorów wskazane są na stronie www. Można też dowiadywać się kwestii szczegółowych od sprzedających. Jeśli będzie to kiedyś konieczne, wskazana firma zaproponuje również serwis separatorów substancji ropopochodnych.

Separatory świetnie wywiązują się ze swojej funkcji, jaką jest oddzielenie substancji ropopochodnych od wody przed wlotem do kanalizacji. Umożliwią to dwa procesy: łączenia cząstek w jedną oraz flotacji. Wtedy, w wyniku przepływu ścieków przez specjalnie dobrane wkłady koalescencyjne drobiny olejowe połączą się w duże skupiska i następuje flotacja substancji ropopochodnych i gromadzenie się zanieczyszczeń na powierzchni zwierciadła wody.

Nowoczesne separatory nie dopuszczają do zanieczyszczenia zbiornika, gdyż po przekroczeniu podanego poziomu gęstości automatycznie zamyka się w nich odpływ nominalny. Do wyboru jest kilka modeli separatorów, czyli można dobrać ten, jaki spełnia jego oczekiwania powiązane z użytkowaniem. Niektóre z nich mają by – pass, co zwiększa przepustowość nominalną, aby w przypadku intensywnych opadów deszczu pierwsza fala wód opadowych spłukiwała powierzchnie zaolejone.

Dodaj komentarz