Aby kolej zdołała funkcjonować – nowoczesne rozwiązania

Posted on Posted inTransport

W infrastrukturze kolejowej na masową skalę stosuje się podkłady kolejowe. Wykonywane niegdyś z drewnianych belek obecnie zastępowane są detalami żelbetonowymi. Betonowe podłoża układane są poprzecznie do biegu toru. Za wsparciem wyjątkowych przytwierdzeń potem montuje się na nich szyny. Prefabrykaty kolejowe w postaci podłoży cechuje kolosalna wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne i odporność na czynniki fizyczne. Posiadają do tego niewielkie przewodnictwo elektrycznie.

Popularność użytkowania takich prefabrykatów powoduje także relatywnie niższa cena od podkładów drewnianych czy stalowych. Mają one także pewne defekty. Są nimi kruchość oraz łatwość złamania przy złym montażu. Stosuje się je aktualnie po największej części na kolejach wąskotorowych. Wynika to z faktu na nacisk jaki jest na nie wywierany. W warunkach atmosferycznych nie powodują one niemniej jednak odkształceń oraz gwarantują prawidłowe szerokości toru. Montaż szczegółów polega na komponowaniu prefabrykatów obok siebie w precyzyjnie wskazanej odległości. Przy budowie mostów i wiaduktów drogowych i kolejowych korzysta się z gotowych szczegółów. Stanowią one pożyteczne oraz trwałe rozwiązanie konstrukcyjne. Systemy rodzaju Sterowanie ruchem kolejowym a także inne prefabrykaty wykorzystywane w miejscach o szczególnych obciążeniach ruchomych to pomiędzy innymi różne belki mostowe. Dużo rodzajów takich prefabrykatów wykorzystywanych jest masowo przy budowie infrastruktury kolejowej.

Belki rodzaju T mają określony rozstaw wynoszący 0,90 m. nazwa wypływa z kształtu litery T w przekroju poprzecznym. Szerokość półki górnej w takich prefabrykatach jest stała, tudzież grubość bywa zmienna. Ma to miejsce na złączeniu ze średnikiem. Ważnym jest, iż wszystkie takie detale mają takie same wymiary półki górnej. Czoło takich belek także może przybierać różnorodny kształt. Bądź to typ A lub ewentualnie B. Stosowane są one w zależności od układów śmiało podpartych lub ewentualnie ciągłych i ramowych. Poza tym producenci oferują prefabrykaty o wybranej długości, wielkości, dolnej szerokości detalów i takich parametrach jak objętość czy ciężar. Mogą mieć ona też wygląd odwróconej litery T, dostosowanych do opierania prefabrykatów na podwalinie lub na klatkach.

Dodaj komentarz